ไทยxxx, รีลาเด็กนักศึกษามักจะมันและเสี่ยวแบบนี้แหละ